<kbd id="g2kvvw5r"></kbd><address id="cp4bg43w"><style id="754ymqd8"></style></address><button id="asebpyp1"></button>

     联系

     请使用下面的接触形式发送消息:

     联系我们

     285 pawling大道,纽约州特洛伊市12180
     方向

     主配电板         
     (518)833-1300    
          
     学术办公室         
     (518)833-1315
              
     学术技术         
     (518)833-1898    
          
     活动办公室         
     (518)833-1501    
          
     招生         
     (518)833-1320         
     传真:(518)833-1805

     前进/女校友关系         
     (518)833-1780         
     传真:(518)833-1820

     游泳中心         
     (518)833-1369    
         
     艺术系    
     (518)833-1345    
         
     体育部         
     (518)833-1365    
         
     考勤热线    
     (518)833-1503    
         
     商业服务         
     (518)833-1794         
     传真:(518)833-1810

     校园安全       
     (518)833-1332       

     高校心理咨询         
     (518)833-1310         
     传真:(518)833-1892

     通讯         
     (518)833-1786         
     传真:(518)833-1826

     dietel库         
     (518)833-1386         
     传真:(518)833-1830

     英语系         
     (518)833-1350    
          
     经济资助         
     (518)833-1322    
         
     学校办公室主任         
     (518)833-1301    
          
     保健中心  
     井中心     
     (518)833-1508 
     护理中心     
     (518)833-1505         
     传真:(518)833-1835

     历史系         
     (518)833-1360      
      
     外语系         
     (518)833-1370    
         
     收发室         
     (518)833-1339         
      
     数学系         
     (518)833-1390         

     音乐系
     (518)833-1347         

     准备中心    
     (518)833-1502        

     学校商店         
     (518)833-1796         

     理科         
     (518)833-1395            

     学生开票         
     (518)833-1794         

     学生服务         
     (518)833-1500         
     传真:(518)833-1815

     技术服务/
     帮助台         
     (518)833-1818      

     戏剧系         
     (518)833-1342         

     285 pawling大道,纽约州特洛伊市12180 |电话号码: 518.833.1300 F:518.833.1815
     ©十大网赌网址 - 赌博正规网
     欢迎十大网赌网址 - 赌博正规网,私人天和搭乘在纽约州特洛伊市女子高中,并为超过200年在女童教育的领导者。 

       <kbd id="cic0m9zj"></kbd><address id="7x3sudsu"><style id="e70a42s9"></style></address><button id="msaz5qbo"></button>